Pravila

Navedena pravila pokrivaju većinu situacija koje nastaju u rekreativnoj igri. Na stranicama Svjetskog squash saveza nalaze se potpuna pravila s detaljnim objašnjenjima.

 • Squash se igra na 3 dobivene igre (seta). Set u pravilu osvaja igrač koji prvi osvaja 11 bodova. Iznimka nastupa u slučaju rezultata 10:10. Tada igru osvaja igrač koji prvi povede s dva poena razlike.
 • Pri servisu igrač mora barem jednom nogom stoji unutar service boxa. Servis je ispravan ako loptica pogodi prednji zid iznad servis linije te padne u četvrtinu na suprotnoj strani (osim ako je primatelj ne udari prije toga).
 • Odabir igrača koji će servirati na početku meča vrši se vrtnjom reketa. Nakon toga uvijek servira igrač koji je osvojio posljednji poen.
 • Sve dok isti igrač osvaja poene dužan je mijenjiti stranu s koje servira. Na početku svakog seta i kod promjene servera, isti može birati s koje će strane servirati.
 • Nakon servisa lopta prije nego takne pod mora udariti u prednji zid iznad letvice. Pri tome je dozvoljeno koristiti bočne kao i stražnji zid.
 • Prije svakog udarca loptica smije pasti najviše jednom na pod. Udarac mora biti obavljen tako da loptica nije nošena ili dvaput dotaknuta reketom.

Nerijetko se u igri događaju bliski kontakti među igračima. U takvim se situacijama ne postupa uvijek jednako:

 • Ako igrač zasmeta svom protivniku pri kretanju prema loptici, dosuđuje se LET (izmjena se ponavlja).
 • Ako igrač zasmeta protivniku dosuđuje se STROKE (udarač osvaja poen).
 • Ako se u trenutku udarca protivnik nalazi između loptice i prednjeg zida dosuđuje se STROKE. Udarač u takvoj situaciji radi protivnikove sigurnosti ne smije udariti lopticu.
 • Ako se protivnik opravdano boji udariti lopticu jer bi moglo doći do kontakta ili ne zna položaj protivnika dosuđuje se LET.
 • Ako je ometanje minimalno dosuđuje se NO LET (izmjena se ne ponavlja i njen rezultat ostaje važeći).
 • Ako se procjenjuje kako igrač ne bi stigao lopticu bez obzira na smetnju dosuđuje se NO LET.
 • Ako je igrač nastavio s igrom nakon kontakta dosuđuje se NO LET.
 • U slučaju da igrač pri udarcu dotakne reketom protivnikov reket ili odjeću, automatski osvaja poen (STROKE).

NAPOMENA: ako u bilo kojem trenutku igre postoji opasnost da igrač udari protivnika reketom ili lopticom, OBAVEZNO treba zaustaviti igru.

Hrvatski squash savez