PRVENSTVO HRVATSKE ZA SENIORE I SENIORKE 2018.

Prvenstvo Hrvatske za seniore i seniorke održat će se
u Squashtoweru 26. 05 .2018. – 27. 05. 2018.
Seniori početak: 26. 05. 2018. – 12:00h
Seniorke početak 27. 05. 2018. – 11:00h.

Najava drzavnog prvensta 2018